wtorek, 9 grudnia 2014

Świątecznie z czerwienią

Moja kolejna świąteczna kartka w tym roku. Postanowiłem tym razem użyć nieco mediów i zrobić coś nieco inaczej. Myślę, że wyszło całkiem dobrze.

My next Christmas card in this year. I decided make something different and used a little bit gesso and mist. I think it's OK. 

Użyłem: / I used:
Niedawno ruszyło nowe wyzwanie. Zapraszamy do udziału.

We started with new challenge. Play with us.


3 komentarze :