piątek, 27 lutego 2015

Czas na emeryturę / Time to retiring

Cześć!
Dziś pokażę Wam komplet dla operatora koparki, który rozpoczyna czas emerytury.
Kartkę sztalugową i pudełko, wykonałam z papierów kolekcji Sunshine love, które pokryłam pastą strukturalną, a następnie pochlapałam czarnym tuszem i ecolinami.
Pudełko wycięłam z arkusza białego kartonu o gramaturze 300 g, więc całość jest bardzo stabilna.

Hi!
Today I will show You  a complete for excavator operator, who begines retirement.
The easel card and box for it, I prepared from the Sunshine love collection. Papers I cover with the structural paste and then I splashed with black ink and Ecolines.
The box I cut out from the withe cardstock weight 300 g, so the whole is very stable.


W kartce jest miejsce na podpisy wszystkich kolegów tego operatora.

In this card there is space for signatures of all colleagues this operatorZe sklepu Studio75 użyłam:
From the store Studio75 I used:

Papier Sunshine love 05-06 Papier Sunshine love 07-08

Papier Sunshine love 01-02 Papier Sunshine love 03-04

Ramka 10,5x10,7cm Karton 300 gr, 30x30cm
Klej magic z aplikatorem

* * *
Przypominam, że jutro jest ostatni dzień 
na zgłoszenie się do udziału w naszym 2. wyzwaniu.

I remind you, that tomorrow is the last day for application
 to participate in our 2nd challenge.Życzę Wam kreatywnego i miłego weekendu!
I wish you a creative and a nice weekend!


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz