poniedziałek, 12 października 2015

Let your Light Shine Layout by Helen Tilbury
using Winter Morning Collection


Hello everyone!  It is HELEN back here with you today - sharing a new layout
 I created using the Winter Morning Collection. It is the first time I have used
 this collection, because where I live in Durban, South Africa,Winters are
 very mild so I have almost no photos of cold weather!!

Witam wszystkich!
Tu ponownie Helen- dzielę się z Wami nowym LO, które stworzyłam z kolekcji Zimowy poranek. To pierwszy raz kiedy użyłam tej kolekcji, ponieważ mieszkam w Durbanie, w południowej Afryce, zimy są tu bardzo łagodne i nie mam zdjęć mroźnej pogody!!


However, I decided that I would use the blue papers from the collection to create
 a Summer layout instead!  Did I succeed?  I hope so!!  I decided to incorporate
 a lot of tearing into my page, because we live by the sea & it reminded me
 of the waves.  As the Studio 75 papers have a beautiful white core, 
tearing them is a very effective technique.

Jednak zdecydowałam, że użyję niebieskich papierów by stworzyć letni layout. Czy mi się to udało? Myślę, że tak. Postanowiłam zrobić wiele rozdarć, ponieważ mieszkamy nad morzem i przypoinają one fale. Ponieważ papiery Studio75 mają piękny biały kolor na krawędziach rozdarć okazało się to efektowną techniką.


It just goes to show that you do not have to use a paper collection according
 to it's name but rather, you can use it to suit your photos instead!  These
 photos were taken 11 years apart, but they are both of my 2 sons,
 so this page is for them, about their lives,& an encouragement
 to them as they go into the world as young adults now.

To dowodzi, że nie trzeba używać papierów zgodnie z nazwą kolekcji. Zdjęcia zostały zrobione z 11 letnim odstępem czasu, są na nich moi dwaj synowie, ta strona jest dla nich, o ich życiu, jest zachętą gdy idą w świat jako młodzi ludzie.


Studio 75 products used:-

Produkty Studio75, których użyłam:

http://studio75.pl/en/scrapbooking-papers/838-winter-morning-paper-set.html
http://studio75.pl/en/scrapbooking-papers/840-winter-morning-01-.html
http://studio75.pl/en/scrapbooking-papers/841-winter-morning-02.html
http://studio75.pl/en/scrapbooking-papers/842-winter-morning-03.html
http://studio75.pl/en/scrapbooking-papers/843-winter-morning-04.html


I used ALL the papers from the collection, some of which are now all ON SALE
in the store right now!  Hurry to grab some for yourself & remember, you can 
scrap your SUMMER memories with the Winter Morning collection too!!  
The beautiful craft cardstock also comes from the Studio 75 store.  
It makes a strong base for your mixed media work.  
I hope you enjoyed my page :)

Użyłam wszystkich papierów z kolekcji, niektóre z nich mają teraz obniżoną cenę  w sklepie Studio75 http://studio75.pl/pl/103-zimowy-poranek-
Pośpieszcie się by je kupić i wykorzystać do swoich letnich projektów.Piękny brązowy karton też pochodzi ze sklepu Studio75. Tworzy on wytrzymałą bazę do prac z mediami.
Mam nadzieję, że podoba Ci się mój projekt :)


Please remember to play along with the latest challenge - GOLD & SEQUINS 
that you can find HERE.  It is my challenge this month & I am already visiting
 everyone to see your creations!  There are still 20 days to go so you have
 plenty of time to enter!!

Nie zapomnijcie dołączyć do naszego nowego wyzwania Złoto&Cekiny. W tym miesiącu, to jest moje wyzwanie i odwiedzam wszystkie Wasze projekty. Macie jeszcze 20 dni na dołączenie :)
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz