środa, 11 lipca 2018

Wyniki wyzwania #5 Urodziny / Results of challenge #5 Birthday

Witajcie,

Mamy już dla Was wyniki naszego urodzinowego wyzwania. Cieszymy się bardzo, że tak licznie uczestniczyliście w naszej zabawie. Przesłaliście całe mnóstwo cudownych prac, przez co wybór najlepszych nie był dla nas prosty. 
Na pewno pamiętacie, że w tym miesiącu wyjątkowo nagrodzimy trzy osoby. 
Pierwszą nagrodę, czyli upominek o wartości 100 zł  otrzymuje ...

We already have the results of our birthday challenge. We are very happy that  so many craft, talented  people  participated in our play. You sent a whole lot of wonderful works, so choosing the best was not easy for us.
You certainly remember that this month we will exceptionally reward three people.
The first prize and a gift worth PLN 100, gets ...

Nagrody wartości 50 zł otrzymuję
Gifts worth 50 PLN gets...

I jeszcze na koniec  osoba, która w projekcie wykorzystały papiery Studio 75.
Here s one  person whou used Studio 75 papers in their project.


Joanna - Moje Twórcze Miejsce Wszystkich zwycięzców prosimy o kontakt pod adres studio@studio75.pl 3 komentarze :