czwartek, 10 maja 2018

Easel card with Einat / Kartka sztalugowa od Einat

Witajcie twórczy przyjaciele!
Hi dear crafty friends!


Z tej strony Einat z kursem na fajną kartkę, którą chcę Was dziś zainspirować!
Einat here with a fun and easy card tutorial for your inspiration!


Karta sztalugowa to naprawdę imponująca karta, która zawsze jest piękna do eksponowania. Możecie  być zaskoczeni, że jest bardzo łatwa do stworzenia.

Rozpocznij od papieru dwustronnego o wymiarach 12 "x 4".
Złóż go na 6 "i 9".
Teraz masz swoją podstawową kartę.

An easel card is a really impressive card that is always beautiful to display. You might be surprised that it's also very easy to create.

Start with a 12" x 4" piece of double sided cardstock.
Fold it on 6" and 9". 
Now you have your basic card.


Wytnij duże ozdoby, aby umieścić na przedniej stronie karty.
Przymocuj dekoracje tylko do części pod linią zagięcia, aby po otworzeniu karty zdobienie było w stanie stać.
Przymocuj pasek papieru do krawędzi wewnętrznej części karty, tak aby podczas otwierania karta była otwarta.


Cut out a large embellishment to put on the front of the card.
Attach your embellishment only to the part below the fold line so when you open the card the embellishment will be able to stand.
Attach a strip of paper to the edge of the inside part of the card so that will hold the card open while it stands.


Wasza kartka jest już gotowa!
Your card is ready!

Materiały: / Supplies used:

Miłej zabawy przy tworzeniu!
have fun creating!


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz