wtorek, 2 września 2014

Kartka z ptakiem / Card with a bird

Chciałem zrobić coś nieco inaczej niż zwykle. Wziąłem więc papiery z kolekcji "Rozalia w ogrodzie" oraz "Panna Oliwia" i bez szycia tym razem, zrobiłem taką oto kartkę.

I wanted to make something different than usually. I have taken papers from "Rosalie in the Garden" and "Miss Olivia" collections and withaut sewing this time, I made this card.


Użyłem:  / I used:

1 komentarz :