piątek, 17 kwietnia 2015

Daisy Layout using Miss Olivia Collection


Hello Everyone!  HELEN back with you again today sharing my layout for the month.
I had to use the Miss Olivia collection again, simply because I love it so much!
Now I am only left with off-cuts, but I can still make cards & tags!!  HA!!!

Witam Wszystkich! Helen ponownie z tej strony. Dziś dzielę się z Wami kolejnym LO.
Musiałam znowu użyć kolekcji Panna Oliwia, bo po prostu kocham ją!
Teraz mam tylko ścinki ale nadal mogę z nich wykonać karty i tagi!


So let me walk you through my page...
The papers I have used are Miss Olivia 1 & 3.  
You can view the entire collection HERE.
If you are a fan of SHABBY style you need this collection!

Przyjrzyjmy się mojej pracy...
Użyłam papierów Panna Oliwia 01 i 03.
Całą kolekcję możesz zobaczyć TUTAJ.
Jeśli jesteś fanem stylu shabby musisz mieć tą kolekcję!


I love that the Studio 75 papers are so gentle & pale.
This makes for the perfect backdrop for dramatic clusters of embellishments.

What I like to do is cut my papers into strips, squares & rectangles, as well as
tearing some of them.  Before I place them I drop a small amount of gesso onto
the centre of my page & use an old credit card to spread it out over my page.
I love how this creates an ethereal look & automatically blends everything together.

Uwielbiam to, że papiery Studio75 są takie delikatne.Lubię wycinać papiery w paski, prostokąty, kwadraty i rozrywać je. Zanim umieszczę je w projekcie używam na środku gesso, które rozcieram starą kartą kredytową. Uwielbiam jak to tworzy eteryczny wygląd a zarazem łączy wszystko razem.


As you can see above, I pull the card across up & down, vertically & horizontally,
 with varying pressure, so that the gesso is thicker in some areas than others.
  This gives a very artsy look, which is what I like for my style. 

 Next I place the first papers straight into the gesso, which acts as an adhesive
 whilst it is still wet.  Then I layer my other papers on top using glue.

Jak widzisz, przeciągam kartą w poprzek w górę i w dół, w pionie i w poziomie, zmieniam nacisk by otrzymać różną grubość gesso. Następnie układam kawałki papierów bezpośrednio na mokre gesso, które łączy je a kolejne warstwy przyklejam klejem.


To make things more interesting I add a small amount of dry-wall tape, purchased 
from the Hardware store very cheaply.  I cut it roughly, not straight. 
 It adds a great texture!  This time I also added some lace as it had daisy flowers
 on it, & my page is about one of our cats, whose name is Daisy :)

Żeby było ciekawiej dodaję taśmę malarską zakupioną za grosze w sklepie budowlanym. Nie przycinam jej na prosto. Dodaję większe tekstury. Tym razem dodałam koronkę w stokrotki. Na moim LO jest jeden z naszych kotów, który nazywa się Stokrotka :)


I used some modeling paste with a delicate mask too, as well as some mists
 & some micro beads for all the texture I love so much!  You can see above
the effect of these papers together & can still see the subtle designs
 showing through.  That is the beauty of Studio 75 - it is not
 overpowering which is what makes it so very beautiful!

Użyłam pastę modelującą, delikatną maskę, mgiełki i małe koraliki. Przez te wszystkie warstwy zobaczyć można jeszcze przebijające wzory papierów. To jest piękne Studio75- wzory nie są przytłaczające i sprawiają, że to jest bardzo piękne!


I picked out the colours from the papers - mainly shades of orange & greens,
 along with some neutrals, for my flowers & embellishments, as well as 
some richer reds to tie in with my photograph & give some WOW! factor!!

Wybrałam kolory z papierów, głównie odcienie pomarańczy i zieleni, trochę neutralnych, dla moich kwiatów i dodatków a także trochę bogatszej czerwieni powiązałam z moim zdjęciem i dodałam trochę współczynnika WOW.


Lastly I pushed in some fine metallic threads using my awl {spikey tool} 
& anchored them down with some small pearls.  Life is in the details
 so they say :)  Thank you for visiting Studio 75 today :)

Na koniec dodałam metalowe elementy i malutkie perełki. Jak to mówią "życie składa się ze szczegółów" :) Dziękuję za dzisiejszą wizytę w Studio75 :)

Użyłam / I used:* * *

Please try to join us in our latest mood board challenge

Dołącz do naszego aktualnego wyzwania z tablicą inspiracji
* * *

See you again next time :)

Do zobaczenia  :)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz