piątek, 26 czerwca 2015

JT Layout by Helen Tilbury
Mr & Mrs Black Collection


Hello everyone!  HELEN here today sharing a layout created using the wonderful
Mr & Mrs Black Collection.  Oh how I LOVE these papers!!

Witajcie wszyscy!
Tu Helen. Dzielę się dziś z Wami LO, które wykonałam ze wspaniałych papierów Pan i Pani Black. Oh, jak jak kocham te papiery!!


For my embellishments I used a binder clip, to keep things masculine!
Some bold black lace, some black die-cut leaves, some graphic print
paper straws & some lovely gold flowers, as well as mists & micas too!

Dla dekoracji dodałam metalowy klips aby utrzymać męski klimat.
Kilka grubych czarnych koronek, kilka czarnych wyciętych liści, kilka grafik i kilka uroczych złotych kwiatów a także mgiełki i mika.


The script paper is Mr & Mrs. Black 02 HERE & I have backed it with
 Mr & Mrs Black 03 HERE {Black Polka Dots}.  This is always a good
way to strengthen papers to stop them from warping when using a lot
of mists & mediums.  

Połączyłam papiery Pan i Pani Black 02 i 03, takie połączenie dwóch arkuszy wzmacnia całość i zapobiega odkształceniom podczas korzystania z różnych mediów i mgiełek.


I also added some laces, tassles, microbeads & even some black
 sharpenings from my gold eye shadow pencil!!

Dodałam też trochę koronki, frędzli, mikrokulek i trochę opiłków z mojego cienia do powiek.


This collection is great for masculine layouts & works very well with 
the addition of just one accent colour, especially GOLD!!

Ta kolekcja papierów jest idealna do męskich LO i bardzo dobrze sprawdza się z dodaniem jednego koloru, szczególnie złotego.


I hope I have inspired you today to GET MESSY with your Studio 75 papers!

Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię dziś do stworzenia bałaganu z papierów Studio75!


Please don't forget to play along with our challenge SIX this month,
to create any project that includes some METAL - ie a metal embellishment.

You could win your choice of 30 Zloty's worth of Studio 75
 products as voted on by the design team.  

Nie zapomnijcie dołączyć do aktualnego wyzwania Studio75.


* * *

I used / Użyłam:

Mrs & Mr Black 03


Mrs & Mr Black 02


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz