poniedziałek, 16 listopada 2015

Magic album by Veronika

Hi!
Veronika here to share my Christmas album with Magic Time paper collection by Studio75.  
This year will be second winter time for my baby and he became older, so I will try to do a very big album and make a lot of great pictures this year!


Cześć!
Tu Veronika i mój świąteczny album z kolekcją papierów Magiczny Czas.
W tym roku, to będzie druga zima mojego dziecka, jest starszy i postaram się zrobić duży album z wieloma wspaniałymi zdjęciami. 


For my work I used:
W mojej pracy użyłam:


Magic Time
paper collection

And welcome to join to our challenge!


Zapraszam do przyłączenia się do naszego wyzwania!Thank you for attention!
Dziękuję za uwagę!

5 komentarzy :