poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Spring cards


Hello friends!
On the street spring and therefore I wanted to make easy spring cards of fine paper Studio75!
The composition consists of a chipboard and cuttings down.

Witajcie przyjaciele!
Za oknem wiosna i dlatego chciałam przygotować proste wiosenne kartki z papierów Studio75!
Kompozycja składa się z tekturek i wyciętych elementów.


Each card is strewed with spangles

Każda kartka jest usiana brokatemI used:
Użyłam:

Sekretny ogród  zestaw 15x15

Sekretny ogród 05
Have a nice day!
Miłego dnia!

1 komentarz :