czwartek, 24 grudnia 2015

Falmouth Christmas Layout - Winter Morning Collection
From Helen - My last project - Goodbye ♥Hello everyone!  Tomorrow is Christmas!  I wish you all a wonderful day ♥
This is my last project for Studio 75 - I have loved being on the team & would
stay forever if I could - but I have many changes happening in my life in 2016
so it is time to say goodbye!  Thank you to everyone who supported me here.

Witam wszystkich! Jutro Boże Narodzenie! Życzę Wam wspaniałego dnia 
To mój ostatni projekt dla Studio75- uwielbiałam być w zespole i chciałabym zostać na zawsze gdybym mogła ale w 2016 roku czeka mnie wiele zmian w życiu i przyszedł czas by się pożegnać! Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie tu.


This is actually the first project I have made using the Winter morning collection.
The colours are very soft & beautiful & matched well with my photo of my children
at Falmouth Harbour in the UK some years ago when we were on vacation there.  

To jest pierwszy projekt, który przygotowałam z kolekcji Zimowy Poranek. Kolory są bardzo miękkie, delikatne i piękne, dopasowane ze zdjęciem moich dzieci w Falmouth Harbour w Wielkiej Brytanii sprzed kilku lat gdy byliśmy tam na wakacjach.


I fussy-cut some of the images out of the tags, inked them & raised up the sleigh
 using some 3D tape, to create a little Christmas scene at the side of my page.  
These papers work well with distressed edges & inking with a pale brown,
as browns & blues always work well together.

Wycięłam grafiki z tagów, potuszowałam je i razem z saniami stworzyłam małą świąteczną kompozycję z boku LO. Użyłam taśmy 3D. Te papiery dobrze współgrają z postarzanymi i potuszowanymi brzegami, brązy i niebieskości zawsze dobrze się komponują.


I used many of the Winter Morning paper as well as the beautiful thick satin ribbon 
with the snowflake emblems.  My base paper comes from the Yummy Collection
 - a plain cream paper - so perfect for misting & stamping like I have done here.  

Użyłam wiele papierów z kolekcji Zimowy Poranek a także piękną szeroką satynową wstążkę ze śnieżynkami. Bazowy papier w tle pochodzi z kolekcji Yummy, jest idealny do stemplowania i mgiełek


I always love to add black to my projects because it creates drama & contrast, so I 
stamped a flower image using black ink, because it looked to me kind of like a snowflake! 
 I also added some flowers with some gesso sponged on top for a snowy look. 

Uwielbiam dodawać czarny kolor w moich pracach, ponieważ tworzy dramaturgię i kontrast, więc odbiłam stemplem kwiatek, który wygląda trochę jak płatek śniegu. Dodałam też trochę kwiatów pokrytych gesso by nadać im ośnieżonego wyglądu.


These papers can handle your mists & paints very well as you can see.  
Layering up your papers behind your photos will give the paper more stability too.

Papiery te dobrze przyjmują mgiełki i farby, co możecie zobaczyć.
Dodanie warstwy papieru pod zdjęciem spowoduje, że będzie bardziej stabilne.


To soften my page I added some cheesecloth, doilies, die-cuts & flowers.
You can find many pretty, co-coordinating embellishments in the Studio 75 store.

Aby złagodzić mój projekt dodałam trochę gazy, koronek, wycinanek i kwiatów.
Można znaleźć wiele ładnych elementów w Studio75.


There are many opportunities for fussy-cutting with these papers!

Istnieje wiele możliwości z elementami z tych papierów.


Supplies used:-


Yummy 02


Winter morning paper set


Winter morning 01


Winter morning 02


Winter morning 03


Winter morning 05


Winter morning 06

Please remember to join our latest Challenge HERE

Pamiętajcie aby dołączyć do naszego ostatniego wyzwania


Just be inspired by this beautiful mood board!

Wystarczy zainspirować się tą piękną tablicą!


Thank you for your time & attention.
HAPPY HOLIDAYS!  HELEN 

Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.
Wesołych Świąt! Helen
1 komentarz :