sobota, 5 grudnia 2015

Wyzwanie #12 / The challenge #12

Czas na ostatnie wyzwanie w 2015 roku!

It's time for last chalange in 2015!

Przygotowałam dla Was tablicę inspiracyjną.
Wykonajcie proszę dowolną pracę (np. layout, notes, kartkę, album),
która w widoczny sposób będzie nawiązywała do poniższej tablicy.

I have prepared for you a mood board.
Please create any work (eg. layout, notebook, card, album),
which clearly  will establish to the below mood board.


* * *
Wytyczne do wyzwania:
- forma pracy dowolna, jednak musi nawiazywać do tablicy (np. kolorów, wzorów, cytatu, kształtów)
będzie nam miło jeśli użyjesz produktu Studia75 i podlinkujesz go do sklepu, lecz nie jest to konieczne
- praca musi być nowa , wcześniej nigdzie nie nie publikowana
- można zgłosić maksymalnie 3 prace, każdą pracę należy zgłosić w osobnym poście
- w poście prosimy o wstawienie podlinkowanego banerka z numerem wyzwania


The Challenge rules:

- You can create any project but must correspond to the mood board
it's not necessary but we will be happy if you use studio75 products and link them to our store
- Project must be new and has not posted earlier 
- They can submit up to 3 entries , each project must be submit in a separate post
- In a post to add the above-mentioned banner

* * *

A teraz garść inspiracji od naszego DT:
A few inspirations of our DT:

Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użył / He used:Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użyła / She used:


Użyłam / I used:

* * *

Na Wasze prace czekamy do 31 grudnia 2015


Na osobę, której praca otrzyma od nas wyróżnienie czeka bon o wartości 30 zł 
do wykorzystania w sklepie Studio75

We're waiting to your works till December, 31.
The 30 zł voucher is waiting for the challenge winner at Studio75

* * *
Wszystkiego dobrego!  Udanej zabawy z naszą tablicą :) 

I wish you all the best! Have the fun with our moodboard :)

2 komentarze :