wtorek, 8 grudnia 2015

Great presents

Hi!
Veronika here to share my new cooking books
 with Primo Yummy! paper collection by Studio75. 
I think it is a great present for New Year.

Cześć!
Tu Veronika i moje nowe przepiśniki z kolekcjami Primo i Yummy.
Myślę, że to doskonały prezent na Nowy Rok.


 The first one / Pierwszy:The second one / Drugi: inside / wewnątrz: The third one / Trzeci: inside / wnętrze: The fourth one / Czwarty: The fifth one / Piąty: inside / wewnątrz:


and the last one / i ostatni:For my work I used:
W moich pracach użyłam:

And welcome to join to our challenge! 
Zapraszam do udziału w naszym wyzwaniu!


Thank you for attention!
Dziękuję za uwagę!

3 komentarze :