piątek, 27 marca 2015

Przepiśnik / Culinary notebook

Moja dzisiejsza inspiracja to przepiśnik stworzony zupełnie od początku i zszywany ręcznie ściegiem koptyjskim. Okładka ozdobiona została papierami z kolekcji "Pan i Pani Black".

My today's inspiration it's culinary notebook. I've made it completely from the beginning and sewing coptic stitch. The cover has been decorated from   " Mrs. and Mr. Black " paper collection. 

Użyłem: / I used:Pamiętacie o kobiecym wyzwaniu?

Do you remember about a women challenge?


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz