wtorek, 27 października 2015

Ode to Coffee Layout - Yummy Collection - by Helen


Hello Studio 75 Fans!  HELEN here with a new layout for you, using the Yummy Collection.

Witajcie fani Studio75! Tu Helen z nowym LO przygotowanym z kolekcji Yummy / Palce lizać.


I used many of the papers & elements, that I fussy-cut out, from the Yummy Collection,
as my background & layers behind my photos as well as for embellishments. 

Użyłam wielu papierów i elementów, które dokładnie wycięłam.


I uploaded the image below to my Instagram account HERE to show how 
my page began & how it was transformed through mixed media techniques!

Wgrałam zdjęcia na mój Instagram aby pokazać jak powstawał mój layout.


It's a technique I use a lot - cutting various thicknesses of pattern paper, layering & adhering
the pieces over teach other then stencilling over, followed by misting, followed by gesso
applied with an old gift card - the PERFECT tool to spread in different thicknesses.

Użyłam dużo cięć papierów o różnych wzorach, warstw, mgiełek, gesso nakładanego starą kartą prezentową- idealne narzędzie do osiągnięcia różnych grubości.


I absolutely LOVED creating this page over the weekend - just relaxing in my studio
for several hours, throwing paint at paper & watching things evolve.  Bliss...

Jestem absolutnie zachwycona tworzeniem tej strony w trakcie weekendu- to był po prostu relaks przez kilka godzin w mojej pracowni. Chlapanie farba na papier i obserwowanie jak wszystko ewoluuje. Błogość...


As well as Studio 75 products I added some texture through twine & holey ribbon as 
well as staples, crochet doilies & a gold metal coffee cup pin, plus a few flairs.  

Dodałam sznurek, wstążkę, zszywki, serwetkę szydełkową, metalowy złoty ćwiek filiżankę kawy i kilka błyskotek.


Of course I also added plenty of mixed media too - modelling paste, a few different
 coloured mists & some heavy gesso, as well as my home-made white mist &
a couple of ink colours together with some background stamps. 

Oczywiście dodałam wiele mediów- pastę modelującą, kolorowe mgiełki, gesso, domowej roboty białą mgiełkę i kilka tuszy.


The Yummy Collection is sooo beautiful & so easy to subdue through the use of mediums.

Kolekcja Yummy/Palce lizać jest tak piękna i tak łatwa do opanowania dzięki użyciu mediów.


Studio 75 Products used :-

Użyłam:

Yummy paper set, 36 pcs

Yummy adds on 01

Yummy adds on 02

Yummy 01


Yummy 02


Yummy 03

Yummy Tags (Add-ons 03)

Yummy adds on 03

Please remember to play along in my GOLD & SEQUINS challenge HERE.

Pamiętajcie by dołączyć do mojego wyzwania "Złoto i cekiny"


You still have one week left to play along!

Masz jeszcze tydzień by dołączyć do zabawy!

1 komentarz :