poniedziałek, 26 lutego 2018

Kartka Vintage z kolekcji Cherry Blossom / Vintage card with Cherry Blossom collection

Witajcie,


Na dziś mam dla Was kolejny projekt z naszych nowych papierów Cherry Blossom. Ta kolekcja, tak bardzo mi się spodobała, że ciężko mi ostatnio zabrać się za pracę z jakimiś innymi papierami. Ostatnio zrobiłam dla Was ukwieconą kartkę i tym razem również nie zabraknie kwiatów. Pojawi się natomiast znacznie więcej warstw i dodatków.

Kartka jest złożona z wielu warstw papieru przyklejonych na klej lub piankę i taśmę dwustronną. Dzięki używaniu pianki i kleju udało się stworzyć kompozycję piętrzącą się ku górze, zbudowana z wielu warstw i wielu elementów. 

Jak zwykle przed robieniem projektu przygotowałam sobie różne materiały i na ich bazie tworzyłam całość. Prawie nigdy nie działam na podstawie planu. Pozwalam, żeby papier i dodatki poprowadziły mnie we właściwym kierunku. 

Zrobiłam też kurs video i mam nadzieję, że Wam się zpodoba.

For today I have another project for you from our new Cherry Blossom papers. I like this collection so much, that it's hard for me to get to work with some other papers lately. Recently I made a floral card for you, and this time there will also be many, many flowers but there will be much more layers and additions.

The card is composed of many layers of paper glued on the glue or foam and double-sided tape. Thanks to the use of foam and glue, it was possible to create a composition that was rising up, built of many layers and many elements.

As usual before preparing a project, I prepared various materials and created my project on their basis. I almost never work on the basis of a plan. I let paper and accessories lead me in the right direction.

I also made a video tutorial and I hope you'll enjoy it.


Miłego dnia!
Have a nice day!
4 komentarze :